Oefentherapie Mensendieck

De oefentherapeut begeleidt u als u problemen heeft met bewegen en uw dagelijkse bezigheden. Samen wordt gewerkt aan oplossingen waarbij uw hulpvraag centraal staat.
U leert van de oefentherapeut bewuster met uw lichaam om te gaan. Dit leert u door houdings- en bewegingsoefeningen te doen. Uiteindelijk verminderen of verdwijnen uw klachten. U wordt zich bewust van bepaald gedrag waardoor u klachten kunt krijgen. In de therapie leert u dit gedrag te veranderen.

Oefentherapie of fysiotherapie
Het grootste verschil tussen oefentherapie en fysiotherapie zit in de behandeltechnieken die worden toegepast. De oefentherapeut gebruikt alleen oefeningen om gedrag, houding en beweging in het dagelijks leven te verbeteren. Onder andere bij terugkerende, langdurige of chronische klachten zal dit een uitstekend middel zijn.
De fysiotherapeut kan daarnaast aanvullende behandeltechnieken toepassen. Bijvoorbeeld massage, maar ook specifieke mobiliserende technieken om u al snel gemakkelijker te laten bewegen. In veel gevallen werken de oefentherapeut en fysiotherapeut met u samen om tot een optimaal resultaat te komen.