Longfysiotherapie

Longfysiotherapie wordt uitgevoerd door de fysiotherapeut gespecialiseerd in longaandoeningen.
De patientengroep met met longaandoeningen is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Verschillende diagnoses van longaandoeningen kunnen fysiotherapeutisch behandeld worden. De meest voorkomende medisch diagnose is COPD. De komende jaren zal daarnaast veel aandacht uitgaan naar mensen die hersteld zijn van COVID-19 (Corona-virus) en daar longklachten aan over gehouden hebben. Veel voorkomende klachten zijn kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid en verminderd inspanningsvermogen. Er is sprake van toegenomen moeite met dagelijkse handelingen als wandelen, traplopen en het uitvoeren van dagelijkse taken (huishouden, werk). Beweegtherapie is vaak het aangewezen middel. Dit kan uitgevoerd worden met behulp van de longfysiotherapeut.