(Master) Kinderfysiotherapie

Door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Kinderfysiotherapeuten zijn specialist in de beweging en sensorische ontwikkeling van kinderen.

Doel
Goed en afwisselend bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij kinderen van 0 – 18 jaar met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en daarmee met vertrouwen te ontwikkelen!