Team en specialisaties

Chantal Poot - kinderoefentherapeut, sensorisch informatie therapeut, Mensendieck oefentherapeut

"Tijdens mijn middelbare schooltijd wist ik het al: 'ik wil later mensen helpen met lichamelijke klachten'. In welke vorm ik dat wilde doen, werd me pas duidelijk toen ik na de middelbare school de opleiding Oefentherapie Mensendieck ben gaan volgen in Amsterdam. Daar voelde ik me helemaal op mijn plek. De kracht van Oefentherapie is dat het niet alleen staat voor het verhelpen van een klacht. Maar ook voor bewustwording en gedragsverandering, wat mee helpt aan het voorkomen van klachten in de toekomst. Tijdens mijn behandelingen streef ik naar persoonlijke en specifieke zorg, wat gericht is op het dagelijks leven van de patiënt."

Gedurende de opleiding ontwikkelde zich een grote passie voor het werken met kinderen. Nadat ik mijn diploma tot Oefentherapeut Mensendieck in juni 2014 heb afgerond, was het voor mij een logische stap om me te gaan specialiseren op kinderen. Het leuke aan een kinderenbehandeling vind ik vooral het creatief en spelenderwijs bezig zijn.

Ook tijdens deze behandeling staat het dagelijks leven centraal. Om deze reden zijn korte lijntjes met ouders en school van groot belang. Het is mijn drijfveer om ieder kind te laten genieten van spelen en bewegen. Ze net dat duwtje extra te geven wat hen zelfvertrouwen geeft om iedere taak aan te kunnen, zowel in  de thuissituatie als op school.

David Turenhout - manueel therapeut Msc, (long- en arbeids)fysiotherapeut

"Werken is een serieuze hobby, net al studeren. Om die reden heb ik in de afgelopen jaren diverse opleidingen afgerond waaronder arbeids- en bedrijfsfysiotherapie,  longfysiotherapie, de masteropleiding manuele therapie en de opleiding tot anderhalvelijns fysiotherapeut. Een opleiding waarbij het in de toekomst wellicht mogelijk wordt als gespecialiseerd therapeut direct door te verwijzen voor aanvullend onderzoek (o.a. MRI, Rontgen, echo). Ook ben ik als praktijkdocent verbonden aan de SOMT in Amersfoort. Tot slot hebben hardloopklachten en orthopedische klachten bij kinderen mijn speciale aandacht. Dit is nauw verbonden met mijn persoonlijke leven (en daarmee 'hobby').

Handelen, denken in oplossingen en gebruik maken van elkaars expertise. Dit zijn ingrediënten om tot een goed resultaat te komen. Om die reden geloof ik zeer in 'samen werken aan herstel' en in de bundeling van krachten in de zorgvleugel van het Dorpshuis."