Team en specialisaties

Kristina Prodohl - Master Kinderfysiotherapeute

"Al in de laatste jaren van mijn studie fysiotherapie aan de Hogeschool Leiden heb ik me m.n. op het werken met kinderen gericht. In september 2014 heb ik de masteropleiding kinderfysiotherapie in Breda afgerond. Voor deze opleiding heb ik gekozen omdat ik het werken met kinderen het allerleukst vindt.

Sinds 2010 ben ik tevens werkzaam in de kinderrevalidatie. De afgelopen jaren heb ik o.a. ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met grof motorische problemen, een lichamelijk handicap, een achterstand in de motorische ontwikkeling, orthopedische klachten, jeugdreuma, chronische vermoeidheid en hypermobiliteit.

Als kinderfysiotherapeut vind ik het belangrijk dat het kind centraal staat in de behandeling, maar ook een goede samenwerking met de omgeving van het kind speelt voor mij in de behandeling een grote rol."

Chantal Poot - Oefentherapeute Mensendieck, specialisatie kinderen met o.a. schrijfproblemen

"Tijdens mijn middelbare schooltijd wist ik het al: 'ik wil later mensen helpen met lichamelijke klachten'. In welke vorm ik dat wilde doen, werd me pas duidelijk toen ik na de middelbare school de opleiding Oefentherapie Mensendieck ben gaan volgen in Amsterdam. Daar voelde ik me helemaal op mijn plek. De kracht van Oefentherapie is dat het niet alleen staat voor het verhelpen van een klacht. Maar ook voor bewustwording en gedragsverandering, wat mee helpt aan het voorkomen van klachten in de toekomst. Tijdens mijn behandelingen streef ik naar persoonlijke en specifieke zorg, wat gericht is op het dagelijks leven van de patiënt."

Gedurende de opleiding ontwikkelde zich een grote passie voor het werken met kinderen. Nadat ik mijn diploma tot Oefentherapeut Mensendieck in juni 2014 heb afgerond, was het voor mij een logische stap om me te gaan specialiseren op kinderen. Het leuke aan een kinderenbehandeling vind ik vooral het creatief en spelenderwijs bezig zijn.

Ook tijdens deze behandeling staat het dagelijks leven centraal. Om deze reden zijn korte lijntjes met ouders en school van groot belang. Het is mijn drijfveer om ieder kind te laten genieten van spelen en bewegen. Ze net dat duwtje extra te geven wat hen zelfvertrouwen geeft om iedere taak aan te kunnen, zowel in  de thuissituatie als op school.

Naomi Rohmer - Oefentherapeut Mensendieck, specialisatie sport

"Sinds 2014 ben ik werkzaam als oefentherapeut in de eerstelijnszorg. Tijdens mijn studie aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik een interesse ontwikkeld voor sporters. Ik heb mij in het laatste jaar van mijn opleiding al gericht op het behandelen van sporters en heb in mei 2015 de specialisatie tot sportoefentherapeut behaald. Ik weet zelf hoe vervelend het is om belemmerd te worden in het sporten of dagelijks leven door een blessure en wil mensen hier graag mee helpen.

Naast mijn affiniteit met sporters behandel ik ook veel klachten die ontstaan rondom de zwangerschap, rugklachten, spannings- en hoofdpijn klachten en klachten die ontstaan door een ongunstig houdings- en/of bewegingspatroon.

In een behandeling staat de hulpvraag centraal, dit is immers wat u wilt veranderen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat u begrijpt waarom u de klachten ervaart, zodat u zelf de klachten kunt beïnvloeden."

David Turenhout - Master manuele therapie en fysiotherapeut

"Werken is een serieuze hobby, net al studeren. Om die reden heb ik in de afgelopen jaren diverse opleidingen afgerond waaronder arbeids- en bedrijfsfysiotherapie,  de masteropleiding manuele therapie en in 2015 de opleiding tot anderhalvelijns fysiotherapeut. Een opleiding waarbij het in de toekomst wellicht mogelijk wordt als gespecialiseerd therapeut direct door te verwijzen voor aanvullend onderzoek (o.a. MRI, Rontgen, echo). Ook ben ik als stagedocent verbonden aan de SOMT in Amersfoort.

Handelen, denken in oplossingen en gebruik maken van elkaars expertise. Dit zijn ingrediënten om tot een goed resultaat te komen. Om die reden geloof ik zeer in 'samen werken aan herstel' en in de bundeling van krachten in de zorgvleugel van het Dorpshuis."